logo

Bilen eleman arayanlar

A kare artı b kare açılımı


Bu durumda a 2 + b 2 olarak yazabiliriz. sağdaki şekilde alan ( soldakine eşittir) ( a- b). a 2 + b 2 şeklindeki ifadelere iki kare toplamı denir. fakat tam kare formülü, a artı b kare olarak karşımıza çıkmaktadır. ancak tam kare ifadenin açılımından bunu çıkarabiliriz. aradaki fark ise 2ab olmaktadır. öyleyse ikisinin çarpımı ab = 9 olacaktır. bahsettiğiniz şeyi matematiksel olarak ifade edelim. soruda bu bize 18 olarak verilmiştir. bu ifadenin doğrudan bir açılımı yoktur. bu alandaki parçalar yer değiştirilerek sağdaki şekil oluşturulmuştur.

küp açılımı konusunu iyi anlamak için bu konuyla ilgili özdeşlikleri tekrardan verelim. iki kare toplamı, a kare artı b kare şeklinde yazılır. iki kare toplamı: a2 + b2 = ( a + b) 2 – 2 • a. ancak tam kare formülü, a artı b kare şeklindedir. ( a + b) 2 = a 2 + b 2 + 2ab eşitliğini yazdığımızda sayılarının toplamlarının karesi solda, karelerinin toplamı ise sağda yer almaktadır. tam kare ifadesinin açılımı ( a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 şeklindedir. iki kare farkı modellemesi soldaki şekilde büyük karenin alanında ( a2) küçük karenin alanı ( b2) çıkarılmıştır.

küp açılımını ezbere bilmek ve kolayca yazabiliyor olmak çarpanlara ayırma konusunda soruları çözmemizde çok işimize yarayacaktır. a 3 − b 3 = ( a − b) ( a 2 + ab + b 2) a 3 + b 3 = ( a + b) ( a 2 − ab + b 2) ( a + b) 3 = a 3 + 3a 2 b + 3ab 2 + b 3. tam kare açılımı, en fazla iki kare toplamı ve iki kare farkı ile karıştırılmaktadır. a 2 + b 2 = ( a + b) 2 - 2ab a 2 + b 2 = ( a - b) 2 + 2ab şeklinde açılımı yapılabilir.

cevap b seçeneğidir. tam kare açılımı, en çok iki kare toplamı ve iki kare farkı ile karıştırılır. bu noktada arada bulunan farka çok dikkat edilmesi gerekmektedir. çözüm: bu soru kare açılımındaki iki kare toplamı sorusudur. ( a+ b) şeklinde hesaplanır. iki kare toplamı, a kare artı b kare şeklinde yazılmaktadır. sorduğunuz a kare + b kare ifadesini sayısal yöntemle ifade edelim. bu ifade tam kare toplamından farklıdır. aradaki farka dikkat etmelisiniz.

tam kare farkı: ( a – b ) ² = a² a kare artı b kare açılımı – 2ab + b² şeklinde olmaktadır. öyleyse buradan a 2 + b 2 ifadesini çekeriz. tam kare farkı: ( a – b ) ² = a² – 2ab + b². iki alan eşit olduğu için a2- b2= ( a- b). şimdi bu açılımın nereden geldiğini kısaca bakalım. tam kare toplamı ( a + b) 2 şeklinde gösterilir.


Contact: +92 (0)3690 818947 Email: [email protected]
Darende akşam ezanı